2017-2021թթ Գավառ համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի նախագծի հանրային քննարկում

27.02.2017