Էներգախնայող համակարգ՝ Գավառի արտաքին լուսավորության ցանցում:

01.01.2017