Գավառ համայնքի ավագանու 24.03.2020թ. նիստ

24.03.2020