Գավառ համայնքի ավագանու 27.01.2020թ. նիստ

27.01.2020