Գավառ համայնքի ավագանու 23.12. 2019թ, նիստ

24.12.2019