Գավառում կատարվում են փողոցների փոսային նորոգումներ և ճաքալցման աշխատանքներ

07.05.2019