Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակը Գավառում նշանավորվեց քաղաքային գրադարանում կազմակերպված միջոցառմամբ

22.02.2019