Գավառ համայնքի ավագանու 28.12.2018թ. նիստ

28.12.2018