Գավառ համայնքի ավագանու 29.10.2018թ. նիստ

29.10.2018