Գավառ համայնքի ավագանու 28.08.2018թ. նիստ

28.08.2018