Գավառում իրականացվում են կանաչապատ տարածքների խնամք և ծառատունկ

20.05.2018