Թափուր աշխատատեղեր / Հաշվետվություն / Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետի թափուր պաշտոնի մրցույթի արդյունքներ

Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետի թափուր պաշտոնի մրցույթի արդյունքներ

15.02.2019

Գավառի քաղաքապետարանի  աշխատակազմում համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

հայտարարված մրցույթի եզրակացություն

Քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ /Ծածկագիր 3.1-15/ 

Ավելի մանրամասն տես՝ ներքոնշյալ հղումով

Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետի թափուր պաշտոնի մրցույթի արդյունքներ