ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐ

Քաղաքապետարանի կողմից իրականացված գործունեության մեջ  կարեոր դերակատարություն ունի նախադպրոցական կրթությունը: Գավառի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում են 5 մանկապարտեզներ` համար 3 մանկապարտեզ/տնօրեն՝ Հասմիկ Հարությունյան - էլ հասցե` narine.kotolkyan@mail.ru/, գտնվում է քաղաքի Սայադյան 3 հասցեում, համար 4 մանկապարտեզ/տնօրեն՝ Արմինե Հովհաննիսյան, էլ. հասցե` karinagrigoryan111yandex.ru/, հասցե` Ազատության 16, համար 5 մանկապարտեզ/Ալինա Խանդանյան/, էլ. հասցե` gavari5mankapartez@mail.ru/` Սայաթ – Նովա 62,  համար 7 մանկապարտեզ /Սոֆյա Բուռնուչյան, էլ. հասցե` khatutik-7@inbox.ru/` Հացառատ թաղամաս, համար 8 մանկապարտեզ/Թերեզա Հակոբյան, էլ. հասցե` arcvik8@mail.ru/` Արծվաքար թաղամաս: Նախակրթարանները գործում են շուրջտարի` կրտսեր և ավագ խմբերով:
Վերջին տարիներին  մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը գնալով ավելանում է: Թվի ավելացման միտումը պայմանավորված է մանկապարտեզների լիարժեք գործունեությամբ, մանկավարժական կազմի համալրմամբ: