Գնումներ / Կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություններ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության անց. աշխ. ձեռքբերման մասին տեղեկանք

կնքված պայմանագրի մասին

Գավառի քաղաքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայատարարված մրցույթի մասին տեղեկանքը