Գնումներ / Կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություններ

Համայնքապետարանի ներքին ծառայողական կայքի համար ծառայությունների ձեռքբերման մասին տեղեկանք

Համայնքապետարանի ներքին ծառայողական կայքի համար ծառայությունների ձեռքբերման մասին տեղեկանքը տես կից փաստաթղթում