Գնումներ / Կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություններ

Գավառի փողոցների գծանշման եւ ճանապարհային նշանների տեղադրման աշխ. կատարման մասին տեղեկատվություն

Գավառ քաղաքի փողոցների գծանշման եւ ճանապարհային նշանների տեղադրման մրցույթի և աշխատանքների կատարման   մասին տեղեկատվությունը տես կից փաստաթղթում