Գնումներ / Կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություններ

Գավառի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի թիվ 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառ քաղաքի Կենտրոնական Հրապարակի լուսասյուների մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի փողոցների և Կենտր. Հր փոսային նորոգման եւ ճաքալցման աշխ.կատարման մրցույթի մասին տեղեկատնք

Գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի ոչ ասֆալտապատ փողոցների հարթեցման և ձնամաքրման աշխատանքների մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառում շենք-շինությունների և հողատեսքերի չափագրման ծառ. մատուցման մրց. մասին տեղեկանք

Քաղաքապետարանի կարիքների համար տրանս. փոխադրումների ծառայությունների ձեռքբերման տեղեկատվություն

Կենտր.Հրապարակի լուսասյուների, նստարանների, աղբամանների եւ ժամացույցի ձեռքբերման պայմանագրի մասին

Բազ. շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների և աստիճանավանդակների հիմնանորոգման պայմանագրի մասին տեղեկ