Գնումներ / Կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություններ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության անց. աշխ. ձեռքբերման մասին տեղեկանք

Համայնքապետարանի ներքին ծառայողական կայքի համար ծառայությունների ձեռքբերման մասին տեղեկանք

Հայաստան պարբերականում Գավառի առօրյա կյանքը լուսաբանող նյութերի մասին տեղեկանք

Արծրունի եղբայների, Դաշտոյան և Թումանյան փող. ասֆալտապատման և մայթերի հիմն. մրց. մասին տեղեկանք

Բենզինի մատակարարման աշխատանքների մրցույթի մասին

Գավառի փողոցների լուս. ցանցի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների մրցույթի մասին տեղակատվություն

Գավառի թիվ 7 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի թիվ 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի բազմաբնակարան բնակելի շենքեր տանող աստիճաններիկապիտալ վերանորոգման աշխ. մասին տեղեկատվություն

Արծվաքար թաղամասի դերեվացիոն ջրանցքի կառուցման աշխատանքների կատարման մասին տեղեկատվություն

Գավառի փողոցների գծանշման եւ ճանապարհային նշանների տեղադրման աշխ. կատարման մասին տեղեկատվություն

Գավառի ուսուցողական կենտրոնի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման մասին տեղեկատվություն

Գավառի մանկապարտեզների համար սննդի ձեռքբերման նպատակով իրականացված մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Հացառատ թաղամասում խաղարանի կառուցման աշխատանքների մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Արծրունի Եղբայրների և Զոր. Անդրանիկի 1-ին փողոցի մի հատվածի լուսա. ցանցի հիմն. աշխ.մասին տեղեկատվութ

Գավառի թիվ 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման եւ փորձաքննության անց. աշխ-ների կատ. մասին տեղեկատվություն

Գավառի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի թիվ 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառ քաղաքի Կենտրոնական Հրապարակի լուսասյուների մատակարարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի փողոցների և Կենտր. Հր փոսային նորոգման եւ ճաքալցման աշխ.կատարման մրցույթի մասին տեղեկատնք

Գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի ոչ ասֆալտապատ փողոցների հարթեցման և ձնամաքրման աշխատանքների մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառում շենք-շինությունների և հողատեսքերի չափագրման ծառ. մատուցման մրց. մասին տեղեկանք

Քաղաքապետարանի կարիքների համար տրանս. փոխադրումների ծառայությունների ձեռքբերման տեղեկատվություն

Կենտր.Հրապարակի լուսասյուների, նստարանների, աղբամանների եւ ժամացույցի ձեռքբերման պայմանագրի մասին

Բազ. շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների և աստիճանավանդակների հիմնանորոգման պայմանագրի մասին տեղեկ