Գնումներ / Մրցույթների հայտարարություններ

Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի, դռների, պատուհանների և աստիճանավանդակների հիմնանորոգման նախագծանախահ

Գավառ քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մուտքերի, դռների, պատուհանների եւ աստիճանավանդակների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքների կատարման մրցույթի հայտարարությունը տես կից փաստաթղթում