Գնումներ / Մրցույթների հայտարարություններ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների կատարման մրցույթ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների կատարման մրցույթի մասին հայտարարությունը տես կից փաստաթղթում