Գնումներ / Մրցույթների հայտարարություններ

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում

Մրցույթի մասին առավել մանրամասն տես հետևյալ հղումով

https://eauction.armeps.am/hy/procurer/tender_details/tid/659/