Գնումներ / Մրցույթների հայտարարություններ

Գավառ քաղաքի Կենտրոնական Հրապարակի նստարանների եւ աղբամանների ձեռքբերում

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Գավառ քաղաքի Կենտրոնական Հրապարակի նստարանների եւ աղբամանների ձեռքբերում

Մրցույթի մասին առավել մանրամասն տես հետևյալ հղումով

https://eauction.armeps.am/hy/public/tender_details/tid/428/