Գնումներ / Մրցույթների հայտարարություններ

Գավառ քաղաքի ոչ ասֆալտապատ փողոցների հարթեցման աշխատանքների մրցույթ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքների կատարման մրցույթ

Փողոցների լուսավորության ցանցի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների մրցույթ

Բենզինի մատակարարման աշխատանքների մրցույթ

Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի, դռների, պատուհանների և աստիճանավանդակների հիմնանորոգման նախագծանախահ

համայնքի Արծվաքար թաղամասի պոմպակայանի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների մրցույթ

Գավառի Կենտրոնական Հրապարակի շատրվանային համակարգի մատակարարման աշխ. մրցույթ

Գավառի Արծրունի եղբայների, Դաշտոյան և Թումանյան փող. ասֆալտապատման և մայթերի հիմն. աշխ. մրցույթ

Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառի թիվ 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառի թիվ 7 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Արծվաքար թաղամասի դերեվացիոն ջրանցքի կառուցման աշխատանքների կատարման մրցույթ

Գավառի բազմաբնակարան բնակելի շենքեր տանող աստիճանների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների մրցույթ

Գավառ քաղաքի փողոցների գծանշման եւ ճանապարհային նշանների տեղադրման աշխատանքների կատարման մրցույթ

Գավառի ուսուցողական կենտրոնի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման մասին մրցույթ

Հացառատ թաղամասում խաղարանի կառուցման աշխատանքների մրցույթ

Թիվ 13 շենքի բակում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների մրցույթ

Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների և աստիճանավանդակների հիմն. աշխ. մրցույթ

Արծրունի Եղբայրների և Զոր. Անդրանիկի 1-ին փողոցի մի հատվածի լուսավորությա ցանցի հիմնան. աշխ. մրցույթ

«Կանաչապատման» աշխատանքների կատարման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Քաղաքապետարանի կարիքների համար կենցաղային նյութերի ձեռքբերման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառի թիվ 7 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառի թիվ 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների կատարման մրցույթ

«Կանաչապատման» աշխատանքների կատարման մրցույթ

Գավառ քաղաքի Կենտրոնական Հրապարակի լուսասյուների մատակարարման մրցույթ

Փողոցների երթև. կարգավորման համար ճան. նշանների և գծանշումների փաստաթղթերի ձեռքբերման մրցույթ

Գավառի փողոցների և Կենտրոնական Հրապարակի փոսային նորոգման եւ ճաքալցման աշխատանքների կատարման մրցույթ

Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառ քաղաքի ենթակա կազմակերպությունների համար կենցաղային նյութերի մատակարարման մրցույթ

Գավառի թիվ 7 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառի թիվ 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառի քաղաքապետարանի ենթակա կազմակերպությունների համար գրասենյակային նյութերի մատակարարման մրցույթ

Շենք-շինությունների եւ հողատարածքների չափագրման ծառայությունների մատուցման մրցույթ

Տրանսպորտային միջոցների վարձակալության ծառայությունների մատուցման մրցույթ

Գավառ քաղաքի ոչ ասֆալտապատ փողոցների հարթեցման և ձնամաքրման աշխատանքների կատարման մրցույթ

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար բենզինի մատակարարում

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում

Գավառ քաղաքի Կենտրոնական Հրապարակի նստարանների եւ աղբամանների ձեռքբերում

Գավառ քաղաքի Կենտրոնական Հրապարակի լուսասյուների մատակարարման մրցույթ

Գավառ քաղաքի Կենտրոնական Հրապարակի ժամացույցի մատակարարում

Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների մրցույթ

Թիվ 7 մանկապարտեզի շենքի ջեռուցման համակարգի կառուցման և մի հատվածի հիմնանորոգման աշխ-ների մրցույթ

Թիվ 4 մանկ-ի շենքի պատուհանների և ջեռուցման համակարգի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների մրցույթ

Գավառի թիվ 3 մանկապարտեզի շենքի ջեռուցման համակարգի բարելավման աշխատանքների կատարման մրցույթ

Գավառ քաղաքի ոչ ասֆալտապատ փողոցների հարթեցման աշխատանքների կատարման մրցույթ

Գավառի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների և աստիճանավանդակների հիմնանորոգմ