Գնումներ / Մրցույթների հայտարարություններ

Գավառի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառ քաղաքի ենթակա կազմակերպությունների համար կենցաղային նյութերի մատակարարման մրցույթ

Գավառի թիվ 7 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառի թիվ 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի սննդի մատակարարման մրցույթ

Գավառի քաղաքապետարանի ենթակա կազմակերպությունների համար գրասենյակային նյութերի մատակարարման մրցույթ

Շենք-շինությունների եւ հողատարածքների չափագրման ծառայությունների մատուցման մրցույթ

Տրանսպորտային միջոցների վարձակալության ծառայությունների մատուցման մրցույթ

Գավառ քաղաքի ոչ ասֆալտապատ փողոցների հարթեցման և ձնամաքրման աշխատանքների կատարման մրցույթ

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար բենզինի մատակարարում

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում

Գավառ քաղաքի Կենտրոնական Հրապարակի նստարանների եւ աղբամանների ձեռքբերում

Գավառ քաղաքի Կենտրոնական Հրապարակի լուսասյուների մատակարարման մրցույթ

Գավառ քաղաքի Կենտրոնական Հրապարակի ժամացույցի մատակարարում

Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների մրցույթ

Թիվ 7 մանկապարտեզի շենքի ջեռուցման համակարգի կառուցման և մի հատվածի հիմնանորոգման աշխ-ների մրցույթ

Թիվ 4 մանկ-ի շենքի պատուհանների և ջեռուցման համակարգի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների մրցույթ

Գավառի թիվ 3 մանկապարտեզի շենքի ջեռուցման համակարգի բարելավման աշխատանքների կատարման մրցույթ

Գավառ քաղաքի ոչ ասֆալտապատ փողոցների հարթեցման աշխատանքների կատարման մրցույթ

Գավառի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների և աստիճանավանդակների հիմնանորոգմ