ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳԱՎԱՌԻ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻՆ ՏՐՎԵԼ Է ՀԵՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑ

08.04.2018

Ուսումնամարզական գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով, Գավառի քաղաքապետի հանձնարարությամբ՝ Գավառի մարզադպրոցին տրվել է հեռուստացույց: Հեռուստացուցը տեղադրվել է պարապմունքների դահլիճում: