karucvacq.png

. Քաղաքապետի տեղակալ - Բոշյան Գրիգոր Ռազմիկի  /g.boshyan@mail.ru/

. Քաղաքապետի օգնական  - Ռուբեն Կոխպեցյան

. Քաղաքապետի խորհրդական - Մինասյան Գարիկ Փայլակի

. Մամլո քարտուղար - Մանուկյան Ալվարդ Ջիվանի /alla_manukyan@bk.ru/

. Աշխատակազմի քարտուղար - Մանուկյան Կարինե Արտիկի

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի Իրավատնտեսական բաժնի պետ - Գևորգյան Արա Վոլոդյայի - 0264 2-40-79

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի Իրավատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ -

  Բրսիկյան Տիգրան Վարդանի /tigranbrsikyan@rambler.ru/ 0264 2-23-38

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմիԻրավատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ -

   Խաչատրյան Սաթենիկ Վանիկի /satenik99@rambler.ru/

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ -

  Արմինե Մելիքյան

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի ՔԳԱԳ բաժնի պետ - Բախտիկյան Լուսինե Վանիկի

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի ՔԳԱԳ բաժնի առաջին կարգի մասնագետ -

  Մալաքյան Սուսաննա Վաչիկի

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի ՔԳԱԳ բաժնի առաջին կարգի մասնագետ -

  Նահապետյան Ալվարդ Օնիկի

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի Ներքին աուդիտի բաժնի պետ - Ղազանչյան Ավետիք

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի առաջատար մասնագետ  -

  Մարտիրոսյան Արման Սերգոյի /adolfarmail.ru/

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ` գյուղատնտեսի գծով -

  Մանուկյան Մկրտիչ Պապինի

 .Քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ` քաղաքաշինության գծով -

  Բադալյան Արտաշես Հմայակի

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ` գյուղատնտեսի գծով -

  Ղուրշուդյան Արծրուն Մարատի

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ` գանձումների գծով -

  Չքոլյան Վաչագան Վահանի vach0208@mail.ru/

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ` գանձումների գծով -

  Բոշյան Արտավազդ Գարասիմի

. Գործավար - Խաչատրյան Վարսենիկ Անդրանիկի

. Օպերատոր  - Բուդումյան Անահիտ Արմիկի /budumyan.anahit@mail.ru/

. Օպերատոր - Զախարյան Տիգրան Աշոտի /ztigran76@rambler.ru/

 

ԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ,

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

  1. Աշխատակիցների  թվաքանակը`  38 աշխատակից

  2.  Աշխատակազմի  հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը

 

ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉՔՓ

1

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐ

1

265200

2

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

1

212100

3

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ

1

100000

4

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆ

1

100000

5

ՄԱՄԼՈ  ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

1

72752

6

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

1

188000

ԻՐԱՎԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

7

ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

1

130000

8

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

1

98000

9

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

1

98000

10

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

1

98000

11

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

1

98000

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ

12

ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

1

130000

13

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

1

87000

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

14

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

1

98000

15

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

1

98000

16

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

1

98000

17

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

1

87000

18

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

1

87000

19

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

1

87000

ՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

20

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ   ՕՊԵՐԱՏՈՐ

2

80000

21

ՕՊԵՐԱՏՈՐ

2

72752

22

ԳՈՐԾԱՎԱՐ

1

75000

23

ՏՆՏԵՍՎԱՐ

1

72752

24

ՎԱՐՈՐԴ

2

75000

25

ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ

2

72752

26

ՑՐԻՉ

1

72752

27

ՊԱՀԱԿ

5

72752

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

35

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ  ԱԿՏԵՐԻ  ԳՐԱՆՑՄԱՆ  ԳԱՎԱՌԻ                             ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ

 

ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

1

284000

 

1-Ն ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

2

136000

           Ծանոթություն. 

1.Գավառի  քաղաքապետարանի աշխատակազամի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետի /ծածկագիր 2.3-14/ պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ սահմանել հավելավճար` ամսեկան 32000 ՀՀ դրամի չափով:

2.1974 թ. հետո ծնված` նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատողների դրույքաչափը սահմանել 77904 ՀՀ դրամ:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10012352@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Ի լրումն՝ http://130.193.121.177/Pages/Home/Default.aspx