Գավառ համայնքի հողային ֆոնդի և ոռոգվող հողերի առկայության և բախշման մասին հաշվետվություն

24.10.2019

Գավառ համայնքի վարելահողեր՝ 1987.4 հա

                                 Խոտհարք՝ 1618.04հա

                                 արոտավայր՝ 4259.4 հա

Գավառ համայնքի հողային ֆոնդի և ոռոգվող հողերի առկայության և բախշման մասին տես կից փաստաթղթում