ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ 2018թ-ԻՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԳՆՈՒՄՆԵՐի ՄԱՍԻՆ

01.10.2019

2018 թվականին Գավառի համայնքապետարանի կողմից իրականացված գնումների մասին տես կից փաստաթղթում