Հաշվետվություն՝ Գավառ համայնքի ենթակայության թիվ3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի մուտքերի և ծախսերի մասին

22.08.2018

Փաստաթուղթը ներառում է  Գավառ համայնքի ենթակայության թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի մուտքերի և ծախսերի մասին ութամսյա հաշվետվությունը