Գնման ընթացակարգեր 2017թ.

13.03.2018

2017թ-ԻՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԳՆՈՒՄՆԵՐ

N

Գնման տեսակը եւ ձեւը

Գնման  առարկաների անվանումները

Կատարողի անվանումը

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

Գնման առարկայի գումարը

1

2

2

3

4

5

ԲՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ /ՄԵԿ ԱՆՁ

1

 ԱՊՐԱՆՔ

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Գրասենյակային պիտույքների ձեռք բերում

«Աննա-92» ՍՊԸ

27.02.2017

588.0

2

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Ավտոմեքենաների յուղի ձեռք բերում

«Աժդահակ» ՍՊԸ

28.02.2017

195.0

3

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Ավտոպահեստամասերի ձեռք բերում

«Աժդահակ» ՍՊԸ

28.02.2017

900.0

4

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Կենցաղային եւ հանրային սննդի նյութերի ձեռք բերում /Տնտեսական/

«Սիր-Տուն»ՍՊԸ

24.03.2017

200.0

5

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Կենցաղային եւ հանրային սննդի նյութերի ձեռք բերում /Կենցաղային/

Ա/Ձ Խաչատուր Կողպեցյան

24.03.2017

300.0

6

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար ծառերի եւ բույսերի ձեռքբերում

«Մասիս Բոտանիկ» ՍՊԸ

05.05.2017

780.0

7

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար "կահույքի` աթոռների եւ սեղանների ձեռքբերում

Ա/Ձ Արթուր Բադեյան

18.05.2017

944.0

8

«Գավառի թիվ 7 հիմնական դպրոցի ՆԶՊ դասասենյակի գույքի` կահույքի» ձեռքբերում

Ա/Ձ Արթուր Բադեյան

09.06.2017

939.3

9

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար "Համակարգչային տեխնիկայի" ձեռքբերում

Ա/Ձ Տիգրան Ներսիսյան

15.06.2017

895.0

10

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար "Գավառ քաղաքի մանկարտեզի երեխաներին ամանորյա տոպրակների" ձեռքբերում

Ա/Ձ Արթուր Ղազազյան

18.12.2017

520.0

         ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ

6261.3

1

   ԱՇԱԽԱՏԱՆՔ

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Գրասենյակային սարքավորումների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռք բերում

«Մարսիկ-Հակոբ» ՍՊԸ

23.02.2017

499.0

2

«Գավառի թիվ 7 մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման» նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերում

«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ

30.03.2017

760.0

3

«Գավառի Ուսուցողական կենտրոնի շենքի ճաղավանդակների կառուցման» նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերում

«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ

06.04.2017

143.0

4

«Գավառի Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման» նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերում

«ՌԱՖ-ԱՎՈ» ՍՊԸ

06.04.2017

150.0

5

«Գավառ քաղաքի Սովխոզնիկների փողոցի մի հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների» նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերում

«Թիվ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

11.04.2017

726.0

6

«Գավառ քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների եւ աստիճանավանդակների հիմնանորոգման աշխատանքների» նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերում

«ՌԱՖ-ԱՎՈ» ՍՊԸ

11.04.2017

550.0

7

«Գավառ քաղաքի Բուռնազյան, Արծրունի Եղբայրների, Զարգարյան փողոցների եւ Ազատության 2-րդ փողոցի մի հատվածի լուսավորության ցանցի հիմնանորոգման» նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերում

«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ

11.04.2017

880.0

8

Գավառի քաղաքային գրադարանի բակում հանգստի գոտու կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերում

«ՌԱՖ-ԱՎՈ» ՍՊԸ

18.05.2017

60.0

9

«Գավառի թիվ 7 հիմնական դպրոցի ՆԶՊ դասասենյակի հիմնանորոգման» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերում

«ՌԱՖ-ԱՎՈ» ՍՊԸ

20.05.2017

70.0

10

«Գավառ քաղաքի Արծվաքար թաղամասի Գետեոն Միքայելյան փողոցի 2-րդ նրբանցքի ճանապարհների խճալցման եւ հարթեցման աշխատանքների» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերում

«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ

09.06.2017

80.0

11

«Գավառ քաղաքի աղբավայրի տարածքի ցանկապատի կառուցման աշխատանքների» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերում

«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ

06.09.2017

130.0

12

«Գավառ քաղաքի Սովխոզնիկների փողոցի մի հատածի մայթերի եզրաքարերի կառուցման աշխատանքների» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերում

«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ

06.09.2017

70.0

       ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ

4118.0

1

ԱՇԱԽԱՏԱՆՔ

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի փողոցների գծանշման եւ ճանապարհային նշանների տեղադրման» աշխատանքների ձեռքբերում 

ՉԿԱՅԱՑԱԾ

 

 

 

 

 

 

1

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Մրցանակաբաշխություն

«Բիզնես Նյուզ» ՍՊԸ

06.02.2017

200.0

2

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Մրցանակաբաշխություն

«Ֆորում» ՍՊԸ

10.02.2017

150.0

3

"Գավառի քաղաքային համայնքի թափառող շների ոչնչացման" ծառայությունների ձեռք բերում

«Գավառ քաղաքային համայնքի կոմունալ սպասարկում եւ բարեկարգում» ՀՈԱԿ

16.02.2017

770.0

4

Հայաստանի հանրապետություն օրաթերթում "Հայտարարությունների" հրապարակման ծառայությունների ձեռքբերում

«Հանրապետություն» ՓԲԸ

22.02.2017

200.0

5

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար "Ինտերնետ" ծառայությունների ձեռքբերում

«Ինտերնետ Կոմունիկացիոն Ցանցեր» ՍՊԸ

23.02.2017

168.0

6

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Կադաստրային ծառայությունների ձեռքբերում

ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ

23.02.2017

2000.0

7

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար "Հայտարարությունների եւ ուղերձների հրապարակման" ծառայությունների  ձեռքբերում

«Քյավառ հեռուստաընկերություն» ՍՊԸ

24.02.2017

700.0

8

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար "Հաղորդումների տեսաձայնագրում" ծառայությունների  ձեռքբերում

«Գեղամա-Մեդիա հոլդինգ» ՍՊԸ

24.02.2017

800.0

9

Գավառ քաղաքում "Մարտի 8-ի տոնին նվիրված միջոցառումների" կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում

«Արա-Նանե» ՍՊԸ

07.03.2017

968.0

10

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գովազդային ծառայությունների» ձեռքբերում

«ԳԱՀԿ» ՍՊԸ

14.04.2017

100.0

11

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառի Սբ.Կարապետ եկեղեցու ուխտի օրվան նվիրված մատաղի արարողության» միջոցառման կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում

«Արա-Նանե» ՍՊԸ

11.05.2017

842.0

12

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի Սովխոզնիկների փողոցի մի հատվածի ասֆալտապատման» աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում 

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

07.07.2017

87.0

13

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի Սովխոզնիկների փողոցի մի հատվածի ասֆալտապատման» աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում 

«Արման-Թաման» ՍՊԸ

10.07.2017

280.0

14

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառի թիվ 7 հիմնական դպրոցի ՆԶՊ դասասենյակի հիմնանորոգման» աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում 

«ՌԱՖ-ԱՎՈ» ՍՊԸ

13.07.2017

15.0

15

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի Սովխոզնիկների փողոցի մի հատվածի ասֆալտապատման» աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում 

«Արման-Թաման» ՍՊԸ

14.07.2017

45.0

16

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառի թիվ 7 մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման» աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ

18.07.2017

83.3

17

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառի «Թթու ջուր» կոչվող տարածքի հիմնանորոգման» աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«ՌԱՖ-ԱՎՈ» ՍՊԸ

18.07.2017

32.4

18

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառի քաղաքային գրադարանի բակում հանգստի գոտու կառուցման» աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«ՌԱՖ-ԱՎՈ» ՍՊԸ

18.07.2017

12.0

19

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառի թիվ 7 մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման» աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«Արման-Թաման» ՍՊԸ

20.07.2017

274.0

20

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառի «Թթու ջուր» կոչվող տարածքի հիմնանորոգման» աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում 

«Արման-Թաման» ՍՊԸ

20.07.2017

103.0

21

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառի քաղաքային գրադարանի բակում հանգստի գոտու կառուցման» աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում 

«Արման-Թաման» ՍՊԸ

26.07.2017

40.0

22

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի Բուռնազյան, Արծրունի Եղբայրների, Զարգարյան փողոցների եւ Ազատության 2-րդ փողոցի մի հատվածի լուսավորության ցանցի հիմնանորոգման» աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ

3.08.2017

106.0

23

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի Բունիաթյան փողոցի հանրային այգու բարեկարգման «Հանրային սանհանգույցի կառուցման»» աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում 

«ՌԱՖ-ԱՎՈ» ՍՊԸ

3.08.2017

34.0

24

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի Բուռնազյան, Արծրունի Եղբայրների, Զարգարյան փողոցների եւ Ազատության 2-րդ փողոցի մի հատվածի լուսավորության ցանցի հիմնանորոգման» աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«Արման-Թաման» ՍՊԸ

9.08.2017

349.0

25

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի Բունիաթյան փողոցի հանրային այգու բարեկարգման «Հանրային սանհանգույցի կառուցման»» աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«Արման-Թաման» ՍՊԸ

9.08.2017

111.0

26

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառի ուսուցողական կենտրոնի շենքի պատուհանների ճաղավանդակների կառուցման» աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ

16.08.2017

17.6

27

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների եւ աստիճանավանդակների հիմնանորոգման» աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«ՌԱՖ-ԱՎՈ» ՍՊԸ

16.08.2017

63.2

28

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների եւ աստիճանավանդակների հիմնանորոգման» աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«Արման-Թաման» ՍՊԸ

21.08.2017

205.0

29

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառի ուսուցողական կենտրոնի շենքի պատուհանների ճաղավանդակների կառուցման» աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«Արման-Թաման» ՍՊԸ

21.08.2017

58.0

30

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի Արծվաքար թաղամասի Գետեոն Միքայելյան փողոցի 2-րդ նրբանցքի ճանապարհների խճալցման եւ հարթեցման» աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ

29.08.2017

12.0

31

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի Արծվաքար թաղամասի Գետեոն Միքայելյան փողոցի 2-րդ նրբանցքի ճանապարհների խճալցման եւ հարթեցման» աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«Արման-Թաման» ՍՊԸ

31.08.2017

38.0

32

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Գավառ քաղաքի աղբավայրի տարածքի ցանկապատի կառուցման» աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ

27.09.2017

16.0

33

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Գավառ քաղաքի աղբավայրի տարածքի ցանկապատի կառուցման» աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«Արման-Թաման» ՍՊԸ

29.09.2017

52.0

34

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար«Գավառ քաղաքի Սովխոզնիկների փողոցի մի հատվածի մայթերի եզրաքարերի կառուցման» աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ

13.10.2017

8.3

35

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար«Գավառ քաղաքի Սովխոզնիկների փողոցի մի հատվածի մայթերի եզրաքարերի կառուցման» աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

«Արման-Թաման» ՍՊԸ

18.10.2017

25.0

36

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Ամանորին նվիրված» միջոցառման կազմակերպման եւ անցկացման ծառայությունների ձեռքբերում

Ա/Ձ Գարեգին Ղարիբյան

08.12.2017

970.0

37

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Գավառ քաղաքում «Ամանորին նվիրված տոնական լուսավորության անցկացման» ծառայությունների ձեռքբերում

«Ռիկոլ-Էդգա» ՍՊԸ

08.12.2017

750.0

38

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքում տոնածառի տեղադրման եւ ձեւավորման» ծառայությունների ձեռքբերում

«Ռիկոլ-Էդգա» ՍՊԸ

08.12.2017

800.0

       ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ

11484.8

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ/ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ/ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ

1

ԱՊՐԱՆՔ

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար գնանշման հարցման միջոցով «Բենզինի» ձեռքբերում

«Սիփիէս Օիլ Քորփորեյշն»  ՍՊԸ

27.04.2017

1190.0

2

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար գնանշման հարցման միջոցով «Բենզինի» ձեռքբերում

«Մաքս Օիլ» ՍՊԸ

07.09.2017

1053.69

       ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ

2243.7

1

ԱՇԱԽԱՏԱՆՔ

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար գնանշման հարցման միջոցով «Գավառ քաղաքի Ազատության, Զոր. Անդրանիկ, Գր. Լուսավորիչ, Բունիաթյան, Սայադյան, Շահումյան, Բոշնաղյան, Հենրիկ Աբրահամյան, Օգոստոսի 23, Նալբանդյան, Զոր.Անդրանիկի 1-ին փողոցների եւ Կենտրոնական հրապարակի փոսային նորոոգման եւ ճաքալցման» աշխատանքների ձեռքբերում

«Կապավոր» ՍՊԸ

30.06.2017

14946.0

2

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Կանաչապատման» աշխատանքների ձեռքբերում

«Ֆավորիտ-Մ» ՍՊԸ

27.06.2017

3993.0

3

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի Սովխոզնիկների փողոցի մի հատվածի ասֆալտապատման» աշխատանքների ձեռքբերում 

«Կապավոր» ՍՊԸ

07.07.2017

19481.67

4

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ թիվ 7 հիմնական դպրոցի ՆԶՊ դասասենյակի հիմանաորոգման» աշխատանքների ձեռքբերում

«Ռազ Շին» ՍՊԸ

13.07.2017

2460.0

5

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառի թիվ 7 մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման» աշխատանքների ձեռքբերում 

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

18.07.2017

13680.0

6

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառի «Թթու ջուր» կոչվող տարածքի հիմնանորոգման» աշխատանքների ձեռքբերում 

«Արտակ-Գրիգոր» ՍՊԸ

18.07.2017

5400.0

7

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառի քաղաքային գրադարանի բակում հանգստի գոտու կառուցման» աշխատանքների ձեռքբերում 

«Ֆավորիտ-Մ» ՍՊԸ

18.07.2017

1800.0

8

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի Բունիաթյան փողոցի հանրային այգու բարեկարգման «Հանրային սանհանգույցի կառուցման» աշխատանքների ձեռքբերում 

«Արտակ-Գրիգոր» ՍՊԸ

03.08.2017

7117.0

9

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի փողոցների գծանշման եւ ճանապարհային նշանների տեղադրման» աշխատանքների ձեռքբերում 

«Ասկետ-16» ՍՊԸ

28.07.2017

3950.647

10

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի Բուռնազյան, Արծրունի Եղբայրների, Զարգարյան փողոցների եւ Ազատության 2-րդ փողոցի մի հատվածի լուսավորության ցանցի հիմնանորոգման» աշխատանքների ձեռքբերում

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

03.08.2017

17502.0

11

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների եւ աստիճանավանդակների հիմնանորոգման» աշխատանքների ձեռքբերում

«Արտակ-Գրիգոր» ՍՊԸ

16.08.2017

10800.0

12

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառի ուսուցողական կենտրոնի շենքի պատուհանների ճաղավանդակների կառուցման» աշխատանքների ձեռքբերում

«Ֆավորիտ-Մ» ՍՊԸ

16.08.2017

1190.0

13

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի Արծվաքար թաղամասի Գետեոն Միքայելյան փողոցի 2-րդ նրբանցքի ճանապարհների խճալցման եւ հարթեցման» աշխատանքների ձեռքբերում

«Գագիկ-Մովսես» ՍՊԸ

29.08.2017

2450.0

14

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի աղբավայրի տարածքի ցանկապատի կառուցման աշխատանքների» աշխատանքների ձեռքբերում

«Ֆավորիտ-Մ» ՍՊԸ

27.09.2017

2750.0

15

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար«Գավառ քաղաքի Սովխոզնիկների փողոցի մի հատվածի մայթերի եզրաքարերի կառուցման» աշխատանքների ձեռքբերում

«Ֆավորիտ-Մ» ՍՊԸ

13.10.2017

1370.0

16

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Գավառ քաղաքի Հացառատ թաղամասի հատվածում Գավառագետի հունի մաքրման» աշխատանքերի  ձեռքբերում

«Գագիկ-Մովսես» ՍՊԸ

27.12.2017

5450.0

       ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ

114340.3

1

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Չափագրման ծառայությունների» ձեռքբերում

«Հայր եւ որդի Դավոյաններ» ՍՊԸ

20.04.2017

1750.0

2

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների վարձակալության» ծառայությունների ձեռքբերում

«Գավառտրանս» ՍՊԸ

07.07.2017

3000.0

       ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ

4750.0

                                                                            ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ

143198.1