Գավառ համայնքի 2013-2016թթ կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություն

19.01.2017

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2013-2016թթ Գավառ համայքում կատարված աշխատանքների մասին

2013-2016թթ Գավառում  կատարված աշխատանքները բխել են համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրից, որում ներառված են համայնքի սոցիալ – տնտեսական, մշակութային  ու կրթական ոլորտների զարգացմանը նպաստող ծրագրեր:

2013 թվականին Գավառում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

 • Հիմնանորոգվել են Գր. Նարեկացի, Զորավար Անդրանիկ փողոցների մայթերի եզրաքարերը, որի համար ծախսվել է 23 348.200 հազ. ՀՀ դրամ,
 • սարի ճանապարհների ընթացիկ նորոգում և պահմանում՝ 1. 597.950 հազ. ՀՀ դրամ, Գեղարվեստի դպրոցի շենքի տանիքի կաիտալ վերանորոգում՝ 850.232 հազ. ՀՀ դրամ, Ազատության փողոցի թիվ 21 բազմաբնակարան շենքի մուտքի դռների հիմնանորոգում՝ 1, 564.591 հազ. ՀՀ դրամ, փողոցների բարեկարգում՝
 • 721.28 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Արծվաքար թաղամասի թիվ 8 մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում՝

6 163, 930

Դեմիրճյան փողոցի մայթերի եզրաքարերի հիմանորոգում՝ 12 758.724 հազ. ՀՀ դրամ,

Դեմիրճյան, Կաբելագործների, Գր. Լուսավորիչ և Ազատամարտիկներ փողոցների լուսավորության ցանցի հիմնանորոգում՝ 18 464.453 հազ. ՀՀ դրամ, որում  10մլն-ը ներդրվել է <Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլ> հայաստանյան կազմակերպության կողմից,

 • քաղաքապետարանի՝ խմելու ջրի ջրամատակարարման պոմպակայանի էլէկտրական շարժիչի կապիտալ վերանորոգում՝1 539.6 հազ. ՀՀ դրամ,
 • փողոցների և հետիոտնային անցումնրի գծանշում՝ 2 940.0 հազ. ՀՀ դրամ:
 • Կանաչապատում` 3 955. 0 հազ. ՀՀ դրամ:
 • Գավառ քաղաքային համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների արտահագուստի ձեռքբերում` 664 200 հազ. ՀՀ դրամ:
 • Ընդհանուր աղբավայրի մաքրում` 500.0 հազ. ՀՀ դրամ:
 • Թափառող շների ոչնչացում` 791. 0 հազ. ՀՀ դրամ:
 • Տարվա ընթացքում ֆինանսական աջակցություն է տրվել նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, որը կազմել է 4մլն 970 հազ. ՀՀ դրամ, իսկ 3մլն 305 հազ. ՀՀ դրամ՝ ուսման վարձերի համար:

2014 թվական.

 • Երաժշտական դպրոցի ջեռուցման համակարգի հիմնանորոգում՝8 247.42 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Ուսուցողական կենտրոնի ջեռուցման համակարգի և շենքի մի հատվածի հիմնանորոգում՝ 8 721.039 հազ. ՀՀ դրամ,
 • թիվ 3 մանկապարտեզի շենքի սանհանգույցների վերանորոգում՝ 7 517.133 հազ. ՀՀ դրամ,
 • թիվ 5 մանկապարտեզի շենքի սանհանգույցների վերանորոգում՝ 7 347. 247 թիվ հազ. ՀՀ դրամ,
 • Զորավար Անդրանիկ փողոցի հենապատի կապիտալ վերանորոգում՝ 19 935.2 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Արվեստի դպրոցի դահլիճների հատակների վերանորոգում՝ 3 863.2 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Գր. Նարեկացի, Զորավար Անդրանիկ, Զորավար Անդրանիկ 1փողոցների, մարզպետարանի և գերեզմանոցի՝ Բերդի գլուխ հատվածի լուսավորության ցանցի հիմնանորոգում՝ 12 757.6 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Գավառագետի հունի՝ Հացառատ թաղամասի հատվածի մաքրում՝ 3993.8 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Գր. Նարեկացի և Զոր. Անդրանիկ փողոցների ասֆալտապատում՝ 25 982 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Փողոցների և հետիոտնային անցումների գծանշում՝ 2 595 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Ազատության, Զոր. Անդրանիկ, Գր. Լուսավորիչ, Բունիաթյան, Սայադյան, Շահումյան, Բոշնաղյան, Հենրիկ Աբրահամյան, Օգոստոսի 23 փողոցների և կենտրոնական հրապարակի փոսային նորոգումներ՝ 18 361 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Փողոցների և հետիոտնային անցումների գծանշում՝ 2 595 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Ազատության, Զոր. Անդրանիկ, Գր. Լուսավորիչ, Բունիաթյան, Սայադյան, Շահումյան, Բոշնաղյան, Հենրիկ Աբրահամյան, Օգոստոսի 23 փողոցների և կենտրոնական հրապարակի ճաքալցման աշխատանքներ՝ 1 100 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Մշակույթի տան շենքի աստիճանների բազրիքների վերանորոգում՝ 858 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Թիվ 4 մանկապարտեզի շենքի մուտքի հովարի և աստիճանների ընթացիկ նորոգում՝ 55 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Ուսուցողական կենտրոնի միջանցքի հատակի վերանորոգում և սալիկապատում, որը կատարվել է ֆրանսիայի Բուկբել քաղաքի հայական համայնքի աջակցությամբ` 1մլն դրամի շրջանակներում,
 • Կանաչապատում` 3 516.0 հազ. ՀՀ դրամ:
 • Բեռնատար <Կամազ> ինքնաթափ ավտոմեքենայի ձեռքբերում` 3 650.0 հազ. ՀՀ դրամ:
 • <Չինվան 80.4> տրակտորի ձեռքբերում` 6մլն ՀՀ դրամ:
 • <Չինվան 25.4> տրակտորի ձեռքբերում` 4 մլն ՀՀ դրամ:
 • <Չինվան 40.4> տրակտորի ձեռքբերում` 5մլն ՀՀ դրամ:
 • Աղբարկղերի ձեռքբեևում` 71 հատ` 3 266. 0 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Ձմռանը փողոցների պահպանություն` 400. 0 հազ. ՀՀ դրամ
 • Ընդհանուր աղբավայրի մաքրում` 350. 0 հազ. ՀՀ դրամ
 • Թափառող շների ոչնչացում` 791.0 հազ. ՀՀ դրամ
 • Տարվա ընթացքում ֆինանսական աջակցություն է տրվել նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, որը կազմել է 4մլն 200 հազ. ՀՀ դրամ, իսկ 3մլն 100 հազ. ՀՀ դրամ՝ ուսման վարձերի համար:

2015թվական.

 • Թիվ 8 մանկապարտեզի շենքի ջեռուցման համակարգի հիմնանորոգում՝

6 496.6 հազ. ՀՀ դրամ,

 • Ազատության փողոցի 1-ին նրբանցքի 4-րդ շենքի հարող տարածքի հանգստի գոտու կառուցում՝ 1 139.4 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Ազատության, Զոր. Անդրանիկ, Գր. Լուսավորիչ, Բունիաթյան, Սայադյան, Շահումյան, Բոշնաղյան, Հենրիկ Աբրահամյան, Օգոստոսի 23 փողոցներում և կենտրոնական հրապարակում փոսային նորոգումներ՝ 14 897.6 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Թիվ 7 մանկապարտեզի շենքի սանհանգույցների հիմնանորոգում՝ 16 299.5 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Ուսուցողական կենտրոնի շենքի կապիտալ վերանորոգում՝ 14 099.3 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Քաղաքային գրադարանի շենքի հիմնանորոգում՝ 2 399.8 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի շենքի ջեռուցման համակարգի հինանորոգում՝ 1 116.7 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Թեքահարթակների կառուցում՝ 1 695.6 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Թիվ 3 մանկապարտեզի շենքի և ջեռուցման համակարգի հիմնանորոգումներ՝ 1 400 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Անվանի բարերար, բայազետցի Կոլոտ Հայրապետի արձանի քանդակի պատվանդանի կառուցում՝ 5 536.8 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Թիվ 8 մանկապարտեզի շենքի գազատարի կառուցում՝ 1 234.8 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Թիվ 5 մանկապարտեզի շենքի գազատարի կառուցում՝ 701.1 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Անվանի բարերար, բայազետցի Կոլոտ Հայրապետի արձանի ձեռքբերում՝

18 990.0 հազ. ՀՀ դրամ,

 • Կանաչապատում` 399. 3 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Աղբարկղեր` 135 հատ` 543. 0 հազ. ՀՀ դրամ,
 • ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների արտահագուստի ձեռքբերում` 700.0 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Ձմռանը փողոցների պահպանություն` 500. 0 հազ. ՀՀ դրամ
 • Ընդհանուր աղբավայրի մաքրում` 727. 800 հազ. ՀՀ դրամ
 • Թափառող շների ոչնչացում` 726.700 հազ. ՀՀ դրամ
 • Արծվաքար թաղամասի Գ. Միքայելյան փողոցի ճանապարհների հարթեցում և բարեկարգում` 850.0 հազ. ՀՀ դրամ
 • Տարվա ընթացքում ֆինանսական աջակցություն է տրվել նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, որը կազմել է 4մլն 400 հազ. ՀՀ դրամ, իսկ 2մլն 855հազ. ՀՀ դրամ՝ ուսման վարձերի համար:

2016թվական.

 • Գավառագետի հունի՝ Հացառատ թաղամասի հատվածի մաքրում՝ 3 740.0 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Թիվ 7 մանկապարտեզի շենքի խոհանոցի հիմնանորոգում՝ 1 550.0 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Դեմիրճյան փողոցի մայթերի եզրաքարերի և ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում`5 527.6 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Ազատության, Զոր. Անդրանիկ, Գր. Լուսավորիչ, Բունիաթյան, Սայադյան, Շահումյան, Բոշնաղյան, Հենրիկ Աբրահամյան, Օգոստոսի 23 փողոցների և կենտրոնական հրապարակի փոսային նորոգումներ՝ 18 361 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Փողոցների և հետիոտնային անցումների գծանշում՝ 2 595 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Ազատության, Զոր. Անդրանիկ, Գր. Լուսավորիչ, Բունիաթյան, Սայադյան, Շահումյան, Բոշնաղյան, Հենրիկ Աբրահամյան, Օգոստոսի 23 փողոցների և կենտրոնական հրապարակի փոսալցման և ճաքալցման աշխատանքներ՝

14 400.0 հազ. ՀՀ դրամ,

 • Քաղաքային գրադարանի շենքի ցանկապատի կառուցում՝ 10 800.0 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Արվեստի դպրոցի շենքի պատուհանների ճաղավանդակների կառուցում՝

2 744.5 հազ. ՀՀ դրամ,

 • Թիվ 3 մանկապարտեզի շենքի խոհանոցի հիմնանորոգում՝ 2 760.0 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Թիվ 8 մանկապարտեզի շենքի խոհանոցի հիմնանորոգում՝ 6 132.0 հազ. ՀՀ դրամ,
 • Փողոցների գծանշման և ճանապարհային նշանների տեղադրում՝ 3 750.6 Թիվ 3 մանկապարտեզի շենքի խոհանոցի հիմնանորոգում՝ 2760.0 հազ. ՀՀ դրամ,
 • <ZIL MMZ>  բեռնատար ինքնաթափ մեքենայի ձեռքբերում` 2 960. 0 հազ. ՀՀ դրամ
 • Արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում և շահագործում` Միքայելյան, Ազատության 2-րդ նրբանցք, Թթուջուր տանող և Հացառատի Ազատամարտիկներ փողոցներում`21մլն դրամ
 • Կանաչապատում` 4մլն ՀՀ դրամ
 • Ընդհանուր աղբավայրի մաքրում` 674. 538 հազ. ՀՀ դրամ
 • Ընդհանուր աղբավայրի ճանապարհիհարթեցման աշխատանքեր`

1 466 08 հազ. ՀՀ դրամ

 • Թափառող շների ոչնչացում` 392.0 հազ. ՀՀ դրամ
 • Տարվա ընթացքում ֆինանսական աջակցություն է տրվել նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, որը կազմել է 4մլն 410 հազ. ՀՀ դրամ, իսկ 2մլն 070 հազ. ՀՀ դրամ՝ ուսման վարձերի համար: