Գնման ընթացակարգեր, 2015թ. երկրորդ կիսամյակ

30.03.2016

                                                                     ՏԵՂԵԿԱՆՔ

         Հաշվետու ժամանակահատվածում Գավառ համայնքում կատարված

                                                      գնումների վերաբերյալ

 

N
ը/կ

Գնման տեսակը և  ձևը

Գնման  առարկաների անվանումները

Գնման  առարկայի գումարը

Կատարողի անվանումը

Պայմանագրի ժամկետը

 1

2

3

4

5

6

 

ԱՊՐԱՆՔ

 

 

 

 

 

 

Սպորտային համազգեստի ձեռքբերում

598.0

<<Ուրան Տեքս>> ՍՊԸ

16.07.2015թ-ից
25.07.2015թ

 

 

Գավառ քաղաքի  մանկարտեզների երեխաներին ամանորյա քաղծրավենիքի պարկեր

720.0

<<Ալիտա Դավթյան>> ԱՁ

21.12.2015թ.-ից
25.12.2015թ

 

 

 

1318.0

 

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ

 

 

 

 

 

 

Գավառ  քաղաքի  թիվ  5 մանկապարտեզի  գազատարի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում

27.6

<<Գազպրոմ Արմենիա>>  ՓԲԸ  Գավառ ԳԳՄ

01.10.2015Թ.-ԻՑ
30.10.2015Թ

 

 

<<Գավառի Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի  գազատարի կառուցման>> աշխատանքների նախագծանահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում

18.0

<<Գազպրոմ Արմենիա>>  ՓԲԸ  Գավառ ԳԳՄ

01.10.2015Թ.-ԻՑ
30.10.2015Թ

 

 

Գավառ  քաղաքի  թիվ  5 մանկապարտեզի  գազատարի կառուցման¦ աշխատանքներ

701.1

ԹԻՎ 28 ՇՄՇ ԲԲԸ

03.11.2015Թ.-ԻՑ
15.12.2015Թ

 

 

<<Գավառի Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի  գազատարի կառուցման>> աշխատանքներ

207.3

ԹԻՎ 28 ՇՄՇ ԲԲԸ

03.11.2015Թ.-ԻՑ
15.12.2015Թ

 

 

 

953.9

 

 

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

 

 

 

Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Ինտերնետ կապի ծառայությա ձեռքբերում

70.0

§Ինտերնետ Կոմունիկացիոն ցանցեր ՍՊԸ

01.06.2015թ.-ից
30.12.2015թ

 

 

Համահայկական 6-րդ ամառային խաղերին մասնակցելու համար  ծառայության ձեռքբերում

170.0

ԱՁ Վաչագան Միրիբյան

27.07.2015թ-ից
02.08.2015թ

 

 

Հայրապետ Խաչատրյանի /Կոլոտ Հայրապետի/ արձանի բացմանը նվիրված ծառայության ձեռքբերում

900.0

<<Կուռո>>  ՍՊԸ

11.09.2015թ.-ից
17.10.2015թ.

 

 

Գավառի /Նոր Բայազետ/ օրհներգի և <<Հոգուս երկունքը>>  գրքի շնորհանդեսին նվիրված ծառայության ձեռքբերում

230.0

<<Կուռո>>  ՍՊԸ

05.11.2015թ.-ից
05.11.2015թ.

 

 

Գավառ քաղաքում Ամանորին նվիրված միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման նպատակով ծառայությունների ձեռքբերում

980.0

<<Կուռո>>  ՍՊԸ

15.12.2015թ.-ից
29.12.2015թ.

 

 

Գավառի  քաղաքապետարանի կարիքների համար տրանսպորտային միջոցների ծառայության  ձեռքբերում

710.0

ԳԱՎԱՌՏՐԱՆՍ ՍՊԸ

21.12.2015թ.-ից
29.12.2015թ

 

 

 

3060.0

 

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ

 

 

 

 

 

 

<<Գավառ  քաղաքի  թիվ 8 մանկապարտեզի շենքի գազատարի կառուցման>>  աշխատանքներ

1236.2

Թիվ 28 ՇՄՇ ԲԲԸ

18.11.2015թ.-ից
15.12.2015թ

 

 

 

1236.2