Բյուջեի կատարողական. 2015թ. առաջին կիսամյակ

09.11.2015

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ

Գավառ համայնքի 2015 թվականի վարչական բյուջեի առաջին կիսամյակի եկամտային մասի կատարողականն ունի հետևյալ կառուցվածքը.

Գավառ համայնքի 2015 թվականին վարչական բյուջեն կազմել է 474 մլն 236 հազար  700 դրամ;

   Հաշվետու ժամանակաշրջանում եկամուտ է պլանավորվել 232 մլն  503 հազար 300 դրամ, որը փաստացի կատարվել է 220 մլն,798 հազար 800 դրամով` կամ 95.0 տոկոսով; Համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիան կազմել է 176 մլն3462 հազար դրամ, որի փաստացի կատարողականը կազմել է 100 տոկոս;

   Սեփական եկամուտների դիմաց պլանավորվել է հավաքագրել 52 մլն 753 հազար դրամ. Փաստացի կատարողականը կազմել է 41 մլն 48 հազար500 դրամ, կամ 77.8 տոկոս;

   Հարկային եկամուտներ են նախատեսվել36 մլն 620 հազար դրամ, փաստացի կատարվել է 31 մլն, 847 հազար 500 դրամ, կամ 86.9 տոկոս,  այդ վում հողի հարկի գծով նախատեսված 8 մլն 220 հազա դրամիփոխարեն  հավաքագրվել է 3մլն 525 հազար 300 դրամ, կամ42.9 տոկոս, գույքահարկի գծով նախատեսված28 մլն 400 հազար դրամի փոխարեն հավաքագրվել է 28 մլն 322 հազար 200 դրամ, կամ 99.7 տոկոս;

   Տեղական տուրքի գծով նախատեսված է 1 մլն 730 հազար դրամի փոխարեն հավաքագրվել է 935 հազար 200 դրամ, կամ 54.0 տոկոս;

   Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի վարձակալությունից եկամուտների գծով նախատեսված 9 մլն 625 հազար դրամի փոխարեն հավաքագրվել է  3մլն 666 հազար 600 դրամ կամ 38.1 տոկոս;

   Գավառ համայնքի 2015 թվականի վարչական բյուջեով առաջին կիսամյակում ծախս է պլանավորվել 323 մլն 503 հազար 300 դրամ, որը փաստացի կատարվել է 198 մլն 885 հազար 200 դրամով, որը կազմում է 85.5 տոկոս: