25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 223-Ա

23.01.2020

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 223-Ա

ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻՆ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 219 հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով

1.Ընթացիկ տարում իր աշխատանքային պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար «Գավառի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն»  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն  Լուսինե Ղազարյանին տրամադրել միանվագ դրամական պարգևատրում՝  110 000 /մեկ հարյուր տաս հազար/ ՀՀ դրամի չափով:   
2. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:             

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ