25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 222-Ա

23.01.2020

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 222-Ա

ՀԱՅԿ ՍԻՐԱԿԱՆՅԱՆԻՆ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ
ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 219 հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով

1.Ընթացիկ տարում իր աշխատանքային պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար «Գավառի՝ Գ. Դաբաղյանի անվան դուդուկի մասնագիտացված երաժշտական դպրոց»  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն  Հայկ Սիրականյանին տրամադրել միանվագ դրամական պարգևատրում՝  75000 /յոթանասունհինգ հազար/ ՀՀ դրամի չափով:  
2. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:             

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ