25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 221-Ա

23.01.2020

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 221-Ա

ՄԱՐԻԱ ՂԱՍԱԲՕՂԼՅԱՆԻՆ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 219 հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով

1.Ընթացիկ տարում իր աշխատանքային պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար «Գավառի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն»  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն  Մարիա Ղասաբօղլյանին տրամադրել միանվագ դրամական պարգևատրում՝ 200 000 /երկու հարյուր հազար/ ՀՀ դրամի չափով: 
2. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:             

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ