25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 220-Ա

23.01.2020

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 220-Ա

ՆԱՐԻՆԵ ՆԱՆԱԳՈՒԼՅԱՆԻՆ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 219 հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով

1.Ընթացիկ տարում իր աշխատանքային պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար «Գավառի քաղաքային գրադարան» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Նարինե Նանագուլյանին տրամադրել միանվագ դրամական պարգևատրում՝ 200 000 /երկու հարյուր հազար/ ՀՀ դրամի չափով: 
2. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:             

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ