24 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 219-Ա

23.01.2020

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
24 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 219-Ա

ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 219 հոդվածի 1-ին մասի 2 կետով և Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 31 հոդվածի 1-ին կետի բ/ ենթակետի դրույթներով, կարգադրում եմ

1. Ընթացիկ տարում իր աշխատանքային պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար քաղաքապետարանի աշխատակազմի ՔԿԱԳ բաժնի աշխատողներին տրամադրել միանվագ դրամական պարգևատրում.

Բախտիկյան Լուսինե                    260 000 ՀՀ դրամ
Մալաքյան  Սուսաննա                  115 000 ՀՀ դրամ
Նահապետյան Ալվարդ                  115 000 ՀՀ դրամ

2.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:         

    Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ