24 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 218-Ա

23.01.2020

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
24 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 218-Ա

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

     Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 21.08.2017թ. թիվ 5 նիստի որոշումը, Գավառ համայնքում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելու գործընթացն ապահովող հանձնաժողովի  24.12.2019թ. N03 եզրակացությունը, կարգադրում եմ

1. Գավառ համայնքի 2019թ. բյուջեով նախատեսված 10 բաժնի 7 խմբի 1 դասի այլ սոցիալական ծրագրեր գործառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով  Վարդենիս համայնքի բնակիչ Քրիստինա Ասատրյանին տրամադրել 20 000 /քսան հազար/ ՀՀ դրամ հրատապ դրամական օգնություն:       
2.Կարգադրությունը ուժի մեջ է ընդունման հաջորդ օրվանից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ