28 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 98-Ա

04.11.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
28 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 98-Ա

ՊԱՐԳԵՎ ԲՈՒՌՆՈՒՉՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով, կարգադրում եմ

1. Ս/թ հուլիսի 01-ից համայնքապետարանի անասնաբույժ Պարգև Բուռնուչյանին տրամադրել 2019թ. հերթական արձակուրդը`20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ` լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:  
2. Պ. Բուռնուչյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ օգոստոսի 05-ն է:   
3.  Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ