28 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 96-Ա

04.11.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
28 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 96-Ա

ՎԱՐՁԱՏՐՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ <<ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆ ՓՈՂՈՑՒ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ>> ԾՐԱԳՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՌՈՒՍՏԱՄ ԱԹԵՅԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ ՍԱՄՎԵԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին  ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24 կետով, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 95 հոդվածի 2-րդ մասի 4) և նկատի ունենալով, որ Գավառ համայնքի ղեկավարի 2019 թվականի հունիսի 14-ի <<Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրի շրջանակներում Գավառ համայնքում
կազմակերպվող <<Բարեկամության փողոցի աստիճանավանդակաների կառուցում>> ծրագրին մասնակցելու համար թվով 8 անձանց աշխատանքի ընդունելու մասին>> թիվ 88-Ա կարգադրությամբ աշխատանքի ընդունված Ռուստամ Աթեյանը հրաժարվել է աշխատանքից, կարգադրում եմ

1. Ս/թ հուլիսի 01-ից <<Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրի շրջանակներում Գավառ համայնքում կազմակերպվող <<Բարեկամության փողոցի աստիճանավանդակների կառուցում>> ծրագրի աշխատանքներում ընգրկված Ռուստամ Սանասարի Աթեյանին ազատել աշխատանքից և նրա փոխարեն աշխատանքի ընդունել ծրագրի աշխատանքներին մասնակցելու ցանկություն հայտնած Սամվել Ղազարի Մկրտչյանին:  
3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ընդունմանը հաջորդող օրը:  

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
28 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 97-Ա

ԳԱՐԻԿ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով, կարգադրում եմ

1. Ս/թ հուլիսի 01-ից քաղաքապետի խորհրդական Գ. Մինասյանին
 տրամադրել 2019թ. հերթական արձակուրդը`20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ` լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:  
2. Գ. Մինասյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ օգոստոսի 05-ն է:   
3.  Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ