27 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 95-Ա

04.11.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
27 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 95-Ա

ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻՆ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

     Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով և հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ 2335-Ն որոշումը, կարգադրում եմ

1. Ս/թ հունիսի 28-ին Գավառի քաղաքապետարանի առաջատար մասնագետ Ս. Մելքոնյանին գործուղել ք. Երևան <<Մաստեր Սթայլ>> ՍՊԸ՝ մասնակցելու <<Գործք>> ընկերության կողմից կազմակերպվող գնումների վերապատրաստման դասընթացին:   
2.Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին՝ սահմանված կարգով կատարել գործուղման ծախսերի հաշվարկը:
3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ