17 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 92-Ա

04.11.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
17 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 92-Ա

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒն ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին  մասով, ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշման 7-րդ մասի, 1-ին կետի գ/. ենթակետով, կարգադրում եմ

1. Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Սաթենիկ Խաչատրյանի արձակուդում գտնվելու ժամանակահատվածում՝ 13.06.2019թ-ից մինչև 30.06.2019թ.  գնահատող հանձնաժողովի կազմում Ս. Խաչատրյանի փոխարեն նշանակել աշխատակազմի քարտուղար Կ. Մանուկյանին: 
2. Սույն կագադրությունը ուժի մեջ է ընդունման օրվանից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ