17 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 91-Ա

04.11.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
17 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 91-Ա

ՎԱՐՁԱՏՐՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ <<ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆ ՓՈՂՈՑՒ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ>> ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԵՐՎԱՆԴ ԿՈՒԾԱՆՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին  ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24 կետով, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 95 հոդվածի 2-րդ մասի 4) և նկատի ունենալով, որ Գավառ համայնքի ղեկավարի 2019 թվականի հունիսի 14-ի <<Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրի շրջանակներում Գավառ համայնքում  կազմակերպվող <<Բարեկամության փողոցի աստիճանավանդակաների կառուցում>> ծրագրին մասնակցելու համար թվով 8 անձանց աշխատանքի ընդունելու մասին>> թիվ 88-Ա կարգադրությամբ աշխատանքի ընդունված Հովհաննես Արշավիրի Բաղդասարյանը հրաժարվել է աշխատանքից, կարգադրում եմ

1. Ս/թ հունիսի 18-ից <<Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրի շրջանակներում Գավառ համայնքում կազմակերպվող <<Բարեկամության փողոցի աստիճանավանդակների կառուցում>> ծրագրի աշխատանքներում ընգրկված Հովհաննես Արշավիրի Բաղդասարյանին ազատել աշխատանքից և նրա փոխարեն աշխատանքի ընդունել ծրագրի աշխատանքներին մասնակցելու ցանկություն հայտնած Երվանդ Կարենի Կուծանյանին:  
3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ընդունմանը հաջորդող օրը:  

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ