17 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 90-Ա

04.11.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
17 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 90-Ա

,,ԳԱՎԱՌԻ՝ Հ. ԹԱԼԱԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ՛՛ ՀՈԱԿ-ՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   Ղեկավարվելով ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2012թ. N143-Ն հրամանի 177-րդ կետի պահանջով և հիմք ընդունելով Գավառի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի բաժնի տարեկան ծրագիրը

1. <<Գավառի Հ. Թալալյանի անվան երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ-ում կառավարման համակարգի և  ներդրված հսկողական համակարգի գնահատման` դրանց արդյունավետությունը և օգտավետությունը ուսումնասիրելու ու դիտարկելու նպատակով սույն թվականի հունիսի 20-ից՝ 15 աշխատանքային օրով, Գավառի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից <<Գավառի՝ Հ. Թալալյանի անվան երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ-ում անցկացնել համապատասխանության աուդիտ:
2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ