14 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 89-Ա

04.11.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
14 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 89-Ա

ԳԱՎԱՌԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆՈՒՄ ԾԱՆՈՒՑԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ԱՆԴՈՐՐԱԳՐԵՐԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

      Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին  ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, ՀՀ կառավարության 2003թ. մայիսի 29-ի <<ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից գույքահարկի և հողի հարկի եկամուտների հաշվառման ու վճարումների կազմակերպման մասին>> N750-Ն որոշման պահանջներով, կարգադրում եմ

1. Գավառի համայնքապետարանում ծանուցագրերի ու անդորրագրերի մուտքագրման, գրանցման և հատկացման համար պատասխանոտւ անձ նշանակել Գավառի համայնքապետի օգնական Ռուբեն Կոխպեցյանին:
2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ