14 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 88-Ա

04.11.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
14 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 88-Ա

ՎԱՐՁԱՏՐՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ <<ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆ ՓՈՂՈՑՒ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ>> ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԹՎՈՎ 8 ԱՆՁԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

   Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին  ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 95 հոդվածի 2-րդ մասի 4) կետով և նկատի ունենալով ՀՀ աշխատանքային և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության Գավառի տարածքային կենտրոնի ներկայացրած ցուցակը, կարգադրում եմ

1. Ս/թ հունիսի 17-ից մինչև հուլիսի 29-ը ներքոհիշյալ թվով 8 անձանց ընդունել աշխատանքի <<Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրի շրջանակներում Գավառ համայնքում կազմակերպվող <<Բարեկամության փողոցի աստիճանավանդակների կառուցում>> ծրագրի աշխատանքներին մասնակցելու համար.
1. Սերգեյ Աշոտի Ղանդիլյան
2. Հովհաննես Արշավիրի Բաղդասարյան
3.Ռուստամ Սանասարի Աթեյան
4. Գեվորգ Երվանդի Թովմասյան
5. Նվեր Գևորգի Թովմասյան
6. Մհեր Յուրիկի Սարգսյան
7. Աշոտ Սեդրակի Կնյազյան
8. Հովհաննես Ռոբիկի Նաջարյան

2. Աշխատակիցների աշխատավարձը սահմանել  օրական յուրաքանչյուրին 5000 /հինգ հազար/ -ական ՀՀ դրամ:
3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ընդունմանը հաջորդող օրը:  

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ