23 ԱՊՐԻԼԻ 2019թվականի N 58-Ա

12.06.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
23 ԱՊՐԻԼԻ 2019թվականի N 58-Ա

ԱԼՎԱՐԴ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

     Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով, կարգադրում եմ

1. Ս/թ ապրիլի 25-ից  քաղաքապետարանի  մամլո  քարտուղար Ա. Մանուկյանին  տրամադրել  2018թ. հերթական արձակուրդի  մնացած մասը` 4 աշխատանքային օրը` /հիմք անձնական դիմումը/: 
2.  Ա. Մանուկյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ մայիսի 02-ն է:  
3.  Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ