16 ԱՊՐԻԼԻ 2019թվականի N 53-Ա

12.06.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
16 ԱՊՐԻԼԻ 2019թվականի N 53-Ա

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 21.08.2017թ. թիվ 5 նիստի որոշումը, կարգադրում եմ

1.Գավառ համայնքի 2019թ. բյուջեով նախատեսված 09 բաժնի 4 խմբի 1 դասի /բարձրագույն մասնագիտական կրթություն/ գործառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով նախատեսված գումարից Գավառ քաղաքի հետևյալ բնակիչներին տրամադրել դրամական օգնություն.
Բոշյան Գոհար                       165 000 ՀՀ դրամ
Մելքոնյան Սյուզաննա         200 000 ՀՀ դրամ
Դադոյան Կարեն                    160 000 ՀՀ դրամ
Պողոսյան Լուսինե                 150 000 ՀՀ դրամ
Ընդամենը 675 000 /վեց հարյուր յոթանասունհինգ հազար/ ՀՀ դրամ/:  
2.Կարգադրությունը ուժի մեջ է ընդունման հաջորդ օրվանից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ