ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 78-ԳՐԻԳՈՐ ԲՈՇՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

26.10.2015

ՔԱՂՎԱԾՔ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 78
            14.08.2015թ.                                                                                            ք. Գավառ
 ԳՐԻԳՈՐ ԲՈՇՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
     Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ
1.Գավառի քաղաքապետի տեղակալ Գրիգոր Բոշյանին օգոստսոի 17-ից տրամադրել հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ`  լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
2. Գ. Բոշյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ë/Ã սեպտեմբերի 18-ն է:  
3.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

              Քաղաքապետ                                            Գ. Ե. Մարտիրոսյան 
 Իսկականի հետ ճիշտ է` 
Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան