ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 76-ՄԱՆՎԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

26.10.2015

ՔԱՂՎԱԾՔ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 76
             10.08.2015թ.                                                                                            ք. Գավառ
ՄԱՆՎԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ 
 ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
           Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ
1.    Գավառի քաղաքապետարանի պահակ Մանվել Գրիգորյանին օգոստոսի 17-ից տրամադրել 2015թ. հերթական արձակուրդ` 20 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
2.     Մ. Գրիգորյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` 
ս/թսեպտեմբերի 14-ն է: 
3.    Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:
              Քաղաքապետ                                            Գ. Ե. Մարտիրոսյան 
 Իսկականի հետ ճիշտ է` 
Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան