Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 208-Ա

10.01.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 208-Ա

ՎԱՐՍԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով և հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ 2335-Ն որոշումը, կարգադրում եմ

1, Ս/թ դեկտեմբերի 19-ին իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Վարսենիկ Խաչատրյանին գործուղել  ք. Երևան՝ մասնակցելու  <<Կանաչ Կլիմայի Հիմնադրամ-ֆինանսավորման նոր հնարավորություններ>> խորագրով սեմինար խորհրդակցությանը: 
2. Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին՝ սահմանված կարգով կատարել գործուղման ծախսերի հաշվարկը:
3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ